Новобілоуська громада
Чернігівська область, Чернігівський район
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проєкту рішення Новобілоуської сільської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Новобілоуської сільської ради на 2022 рік»

Дата: 28.04.2021 10:12
Кількість переглядів: 522

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проєкту рішення Новобілоуської сільської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Новобілоуської сільської ради

 на 2022 рік»

 

І. Визначення   проблеми,   яку  передбачається  розв’язати шляхом державного регулювання:

         Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Податковим кодексом України повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів покладені на органи місцевого самоврядування.

Відповідно до п.12.3.4 статті 12 Податкового кодексу України  визначено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів та офіційно оприлюднюють до 1 липня  року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування.

Даним проєктом рішення планується встановити наступні місцеві податки та збори:

 • податок на майно, що складається з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку та плати за землю;
 • єдиний податок;

Місцеві податки та збори зараховуються в повному обсязі до сільського бюджету та є його бюджетно-формуючим джерелом, забезпечують дохідну частину бюджету, яка спрямовується на задоволення потреб територіальної громади.

         Виходячи з вищевикладеного, з метою виконання вимог Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини сільського бюджету, виконання сільських Програм розвитку території, сільська рада має прийняти рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Новобілоуської сільської ради на 2022 рік».

Причини виникнення проблеми:

У разі не прийняття даного рішення відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи із норм Податкового кодексу  із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю, що в свою чергу значно зменшить дохідну частину сільського бюджету.

 

Підтвердження важливості проблеми:

Важливість проблеми при затвердженні місцевих податків і зборів полягає в необхідності наповнення місцевого бюджету та спрямування отриманих коштів від сплати податків на вирішення соціальних потреб територіальної громади та покращення інфраструктури громади.

 

Аналіз втрат до сільського бюджету

 

в разі прийняття ставок на 2022 рік

в разі не прийняття ставок на 2022 рік

відхилення

ставка

надходження, тис.грн.

ставка

надходження, тис.грн.

1

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

від 0,30%  до 0,50%

12092

від 0,25%  до 0,50%

11592

-500

 

 

 

 

 

 

 

2

Плата за землю

від 0,05%

до 5%

1000

від 0,05%

до 5%

805

-195

 

 

 

 

 

 

 

3

Єдиний податок

від 10% до 20%

10000

від 10% до 16%

8479

-1521

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ

 

23092

 

20876

-2216

 

Підтвердження важливості проблеми:

Важливість проблеми при затвердженні місцевих податків і зборів полягає в необхідності наповнення місцевого бюджету та спрямування отриманих коштів від сплати податків на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення інфраструктури.

Враховуючи, вищевикладене, Новобілоуською сільською радою розробляється проект рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Новобілоуської сільської ради на 2022 рік» та публікується в засобах масової інформації.

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи ( підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

так

 

Місцеве самоврядування

так

 

Суб’єкти господарювання

так

 

У     тому     числі     суб’єкти

малого підприємництва

так

 

 

           

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

         Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки відповідно до Податкового кодексу України органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють і визначають порядок сплати місцевих податків і зборів відповідно до переліку і в межах установлених граничних розмірів ставок.

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів так як згідно вимог Податкового кодексу України у разі, якщо сільська рада у термін не прийняла та не оприлюднила рішення про встановлення місцевих податків та зборів на наступний рік, такі податки справляються із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми:

Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.

Основними цілями регулювання є:

- здійснити планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні бюджету;

- встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання та відповідно до потреб місцевого бюджету;

- встановити пільги щодо сплати місцевих податків і зборів;

- забезпечити додаткові надходження до місцевого бюджету, з метою забезпечення належного фінансування програм соціально-економічного та культурного розвитку громади;

- забезпечити своєчасне надходження до місцевого бюджету місцевих податків та зборів;

- забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування;

- привести рішення сільської ради у відповідність до норм та вимог Податкового кодексу України.

 

 

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1.Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Відсутність регулювання

Залишити дану ситуацію без змін. Така альтернатива є неприйнятною в зв'язку з тим, що в даному випадку відповідно до пункту 12.3.5 статті 12  Податкового кодексу України, місцеві податки і збори сплачуються платником у порядку, встановленому Кодексом за мінімальними ставками, що не сприятиме наповненню сільського бюджету в необхідних обсягах.

Альтернатива 2 Забезпечення регулювання

Прийняття рішення Новобілоуською сільською радою «Про встановлення місцевих податків та зборів на території Новобілоуської сільської ради на 2022 рік». Цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті повною мірою; прийняття рішення відповідає вимогам чинного законодавства, приводить ставки по місцевим податкам і зборам у відповідність до вимог Податкового кодексу України.

Прийняття даного регуляторного акта забезпечить досягнути встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків та зборів на території громади та відповідне наповнення сільського бюджету. До бюджету Новобілоуської сільської ради додатково надійде близько 2216 тис.грн., які будуть спрямовані на соціально-економічно та культурний розвиток громади. Таким чином буде досягнута збалансованість інтересів громади та платників податків і зборів. 

Альтернатива 3

Встановлення максимальних ставок місцевих податків та зборів на 2022 рік

За рахунок прийняття максимальних ставок, додатково надійде до бюджету Новобілоуської сільської ради близько 5000 тис. грн. Але така альтернатива є неприйнятною у зв’язку з тим, що є непосильною для платників податків та зборів, що може призвести до виникнення заборгованості по сплаті податків та зборів і як наслідок нарахування штрафних санкцій, пені та закриття суб’єктів господарювання, зменшення кількості робочих місць.

 

 

 

 

 

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів органу місцевого самоврядування

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Невиконання вимог чинного законодавства. Втрати до сільського 

бюджету через застосування мінімальних ставок збору на деяких старостинських округах громади , як це передбачено статтею 12.3.5 розділу І Податкового кодексу України, зменшення надходжень до місцевого  бюджету

Альтернатива 2

Збільшення надходжень до бюджету сільської ради. Забезпечення виконання норм Податкового кодексу України щодо встановлення органами місцевого самоврядування місцевих податків та зборів. Створення сприятливих фінансових можливостей сільської влади для задоволення потреб громади.

Витрати       пов’язанні         з

підготовкою, оприлюдненням       та прийняттям регуляторного акту.

Існування ризику переходу діяльності суб’єктів  господарювання в «тінь» за причини сплати податків і зборів.

Альтернатива 3

Максимальне надходження коштів до сільського бюджету. Спрямування додаткових коштів на розвиток Новобілоуської сільської ради.

Витрати пов'язані з підготовкою, оприлюдненням та прийняттям регуляторного акта.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

 Вид альтернативи                      Вигоди

Витрати

Альтернатива 1                                 

Відсутні

Не виконання бюджетних програм, відсутність коштів на реалізацію соціальних проектів, тощо.

Альтернатива 2               

Реалізація соціальних програм, зниження напруги у суспільстві

Витрати пов’язанні із сплатою земельного податку та податку на нерухоме майно.

Альтернатива 3       

Вирішення більшої кількості соціальних проблем громади.

Надмірне податкове навантаження по сплаті податку на нерухоме майно та земельному податку.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Загальна кількість суб’єктів господарювання, одиниць

8

24

59

412

503

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

1,59%

4,78%

11,73%

81,9%

100,0%

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

 

Витрати

 

Альтернатива 1

Сплата податків за

мінімальними ставками

податку

Витрати пов’язані лише із

сплатою земельного податку, в сумі:

805 тис.грн.

 

Альтернатива 2

1.Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками.Встановлення пільг по сплаті для окремих громадян.

2. Відкритість процедури,

прозорість      дій       органу

місцевого самоврядування.

3. Вдосконалить відносини між сільською радою, органами фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборів.

.

Сплата           податку за     

встановленими ставками

сплата податків і зборів за   

обґрунтованими ставками 

Альтернатива 3

Відсутні

Надмірне податкове навантаження , яке може спричинити занепад малого бізнесу, який провадить діяльність на території ради, зменшення робочих місць.

 

 

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності ( за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

 

1 - цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати) 

 

Проблема продовжує існувати, справляння місцевих податків і зборів будуть справлятися за мінімальними ставками, що призведе до значних втрат до сільського бюджету, що в свою чергу не дозволить профінансувати  заходи соціального, економічного, культурного розвитку, покращення благоустрою території Новобілоуської сільської ради. 

Альтернатива 2

 

2 (цілі

прийняття

регуляторного акта можуть

бути досягнуті

повною мірою

(проблема більше існувати не буде)

Цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті повною мірою; прийняття рішення відповідає вимогам чинного законодавства, приводить ставки по місцевим податкам і зборам у відповідність до вимог Податкового кодексу України. Прийняття даного регуляторного акта забезпечить досягнути встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків та зборів на території Новобілоуської сільської ради  та відповідне наповнення сільського бюджету. До бюджету надійде близько 2216 тис.грн., які будуть спрямовані на соціально-економічний та культурний розвиток громади. Таким чином буде досягнута збалансованість інтересів громади та платників податків та зборів.

Альтернатива 3

 

3 - цілі

прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними)

Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково. Надмірне навантаження  по сплаті податків і зборів  може спричинити переходу в

"тінь" суб'єктів господарювання, зменшення кількості робочих місць та розміру заробітної плати і як наслідок виникне зворотний ефект в результаті якого зменшення надходжень до місцевого бюджету. Балансу інтересів досягнуто не буде. 

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

Держава:

- надходження додаткових коштів до сільського бюджету; - спрямування додаткового фінансового ресурсу на соціальноекономічний розвиток громади.

Громадяни:

 Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками.

Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян

Суб’єкти господарювання: Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками. Запровадження корегуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва.

Держава:

Витрати, пов'язані з підготовкою регуляторного акта та його офіційним опублікуванням в друкованому засобі масової інформації.

Громадяни: 

Сплата податків за

встановленими ставками 

Суб’єкти господарювання: Витрати: Сплата податків і зборів за запровадженими ставками. Сумарні витрати грн.: 2216 тис.грн.

Наповнення сільського бюджету, збереження суб’єктів господарювання та робочих місць

Альтернатива 3

Держава:

Максимальні надходження коштів до сільського бюджету. Спрямування надлишків на соціально-економічний розвиток громади. Громадяни:

Вирішення більшої кількості соціальних проблем громади за рахунок значного зростання дохідної частини сільського бюджету.

Суб’єкти господарювання:

Відсутні

Держава: 

Витрати, пов'язані з підготовкою регуляторного акта та його оприлюдненням в друкованих ЗМІ Громадяни:

Надмірне податкове навантаження.

Суб’єкти господарювання: Витрати: Надмірне податкове навантаження, яке може спричинити занепад малого бізнесу, який провадить діяльність на території ради.

Надмірне податкове навантаження, зменшення кількості суб’єктів господарювання

Альтернатива 1

Держава:

Відсутні 

Громадяни:

Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Суб’єкти господарювання: Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Держава: 

Відсутні 

Громадяни:

 Відсутні 

Суб’єкти господарювання:

Витрати: Сумарні витрати  грн.: 2216 тис.грн.

Зменшення надходжень до сільського бюджету, підвищення соціальної напруги за причини погіршення якості життя членів громади

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта 

Альтернатива 2

Цілі прийняття проекту рішення про встановлення місцевих податків і зборів на 2022 рік будуть досягнуті майже у повній мірі. До місцевого бюджету надійдуть додаткові кошти від сплати місцевих податків і зборів, а податкове навантаження для платників не буде надмірним. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів сільської ради і платників податків і зборів.

Зміни до        чинного законодавства:

 • Податкового кодексу

України;

 • Бюджетного   кодексу

України;

 • Земельного    кодексу

України; та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового            мінімуму, тощо).

Альтернатива 3

Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково. Надмірне подакове навантаження на суб'єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини місцевого бюджету. Балансу інтересів досягнути неможливо.

Зміни до        чинного законодавства:

 • Податкового кодексу

України;

 • Бюджетного   кодексу

України;

 • Земельного    кодексу

України;

та        інші     закони             (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового            мінімуму, тощо).

Виникнення податкового боргу про причині не сплати місцевих податків та зборів. 

Альтернатива 1

Уразі неприйняття регуляторного акта, податок справлятиметься по мінімальним ставкам, що спричинить втрати доходної частини бюджету і відповідно не виконання бюджетних програм.  Вказана альтернатива є неприйнятною.

Зміни до        чинного законодавства:

 • Податкового кодексу

України;

 • Бюджетного   кодексу

України;

 • Земельного    кодексу

України;

та        інші     закони             (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового            мінімуму, тощо).

           Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно- обґрунтованих місцевих податків та зборів, що є посильними для платників податків, та забезпечить фінансову основу Новобілоуської сільської ради.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання

 визначеної проблеми

 

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації на території Новобілоуської сільської ради, аналітичних показників Чернігівської ДФС у Чернігівській області, інформації відділу бухгалтерської звітності, спеціаліста землевпорядника Новобілоуської сільської ради, проведених консультацій,  нарад та зустрічей, основним механізмом, які забезпечить розв’язання визначеної проблеми є встановлення запропонованих місцевих податків і зборів на 2022 рік.

 

Заходи, які мають  здійснити органи влади для впровадження  даного регуляторного акта:

Розробка проєкту рішення Новобілоуської сільської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Новобілоуської сільської ради на 2022 рік» та АРВ до нього.

         Проведення консультацій з суб'єктами господарювання.

         Оприлюднення проекту разом з АРВ та отримання пропозицій і зауважень.

         Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проекту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

         Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України.

         Прийняття рішення на пленарному засіданні сесії сілької ради.

         Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

         Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

Тест малого підприємництва додається.

 

VІІ. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Запропонований термін дії акта:

один рік

Обґрунтування запропонованого терміну дії акта:

У разі, якщо сільська рада у термін до 1 липня не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норм цього Кодексу, із застосуванням їх мінімальних ставок та без застосування відповідних коефіцієнтів, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю (підпункт 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 ПКУ, абзац 2 частина 5 розділу XIX Прикінцеві положення ПКУ).

Враховуючи норми Бюджетного та Податкового кодексів України, органи місцевого самоврядування мають щорічно переглядати розміри ставок місцевих податків та зборів, що справляються в установленому ПКУ порядку. Відповідні ставки будуть діяти лише протягом року, на який прийняті.

 

VІІІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

- забезпечення відповідних надходжень до місцевого бюджету від сплати місцевих податків і зборів

            

Основними показниками результативності акта є:

 

- створення фінансових можливостей сільської ради для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади;

- кількість фізичних та юридичних осіб, на яких поширюється дія акта, не обмежується;

 

п/н

Назва показника

У разі прийняття рішення про місцеві податки та збори на 2022 р.

Ставка, %

Очікуваний обсяг надходжень тис.грн.

1

Разом надходжень до місцевого бюджету, в тому числі:

х

23092

- Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Від 0,30% до 0,50%

12092

- Плата за землю

(ставка земельного податку)

Від 0,05% до 5%

1000

- Єдиний

Від 10% до 20%

10000

2

Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, один.

503

3

Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаними з виконаннями вимог акту, грн.

23092

4

Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, години на 1 суб.

2,5

5

Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта, %

Оприлюднені повідомлення, проект рішення, АРВ:

- на офіційному сайті Новобілоуської сільської ради

- на стенді Новобілоуської сільської ради;

 100%

 

 

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися виконавчим комітетом Новобілоуської сільської ради.

 

Метод проведення відстеження результативності:

Статистичний

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

Статистичні

 • аналітичні показники Чернігівської ДФС у Чернігівській області;
 • інформація бухгалтерії сільської ради, виконавчого комітету Новобілоуської сільської ради.

 Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності буде здійснюватися за три місяці до закінчення строку дії регуляторного акту.

 

 

Cільський голова                                                               Дмитро ФЕДОРОВ


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано